Ränta

Låga ränteförväntningar trots räntehöjning

Trots att Riksbanken höjt räntan och i sin egen ränteprognos flaggar för betydligt högre räntor framöver är det enligt SEBs boprisindikator färre som planerar att binda sina lån idag än för en månad sedan. Det är naturligtvis frestande att ligga kvar med rörliga räntor till en låg kostnad en att binda räntorna och genast få en för dagen betydligt högre kostnad.

Sverige kan inte ha en räntenivå som avviker för mycket från omvärlden och i Euroland, USA, Storbritannien med fler länder finns ännu inga tecken på räntehöjningar.

I Sverige lånas det pengar som vanligt och summan av alla utestående bolån växer så det knakar. I de flesta länder har hushållens sparande dessutom ökat. Finansmannen Sven-Olof Johansson varnar i en artikel i Dagens Industri för risken med en baksmälla på bostadsmarknaden.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)

Väntad räntehöjning

Idag höjde Riksbanken som väntat styrräntan till 0.5%. För alla låntagare finns det – trots att det nu blir lite dyrare att låna pengar – en del att glädjas åt i bankens prognoser. Sysselsättning och den ekonomiska aktiviteten spås öka men viktigare för alla högbelånade är att Riksbankens bedömning av behovet av framtida räntehöjningar är något mildare än tidigare.

Även om läget i den svenska ekonomin för tillfället ser stabilt ut tar Riksbanken hänsyn till att tongångarna är betydligt mer dämpade i de viktigaste europeiska ekonomierna. Sverige som alltid i förlängningen ytterst beroende av hur våra största handelspartners utvecklas.

I omvärlden har bl.a. Spanien nyligen gått igenom ytterligare en runda med nedgraderingar från ratinginstituten och det är fortsatt oroligt på aktiemarknaderna.

Även om Sverige tycks stå starkt i nuläget kan således läget snabbt ändra sig. Skuldbergen som många länder byggt upp har gjort fortsatta offentliga stimulanser ohållbara vilket i förlängningen drabbar efterfrågan och därmed den svenska exporten negativt.

Sammantaget är dock dagens besked och framförallt den lite försiktiga prognosen över framtida ränteutveckling positiva nyheter för alla som har lånat pengar och känner oro över ränteutvecklingen.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)

Låntagare gynnas av marknadsoro

Den oroliga situationen kring euron och statsfinanserna i Sydeuropa + Irland gör att sannolikheten att Riksbanken ska höja räntan inom den närmsta tiden har sjunkit ordentligt. Det är till och med så att svenska statsobligationer (som indirekt avgör bolåneräntorna) har sjunkit när placerare sålt värdepapper i skuldsatta länder och flyttat kapital till med bättre ordning på statsfinanserna som Sverige.

Inget ont som inte har något gott med sig kan alltså många högbelånade hushåll konstatera. Men den kortsiktiga vinsten i form av låga räntor kan visa sig bli dyrköpt om krisen håller i sig. Skulle konjunkturen gå ner igen får vi igen uppleva problem med exportsektorn och uppsägningar som följd. Vinsten av de låga räntorna äts då oundvikligen upp av fallande priser på finansiella och reala tillgångar som det egna hemmet.

Att det är någorlunda ordning på statens finanser och att marknaden för tillfället inte tycks se några större svagheter i den Svenska ekonomin är positivt för alla låntagare medan den sparsamme får hålla ut ännu ett tag innan det kan bli någon avkastning på sparkontot.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)