låna pengar

Väntad räntehöjning

Idag höjde Riksbanken som väntat styrräntan till 0.5%. För alla låntagare finns det – trots att det nu blir lite dyrare att låna pengar – en del att glädjas åt i bankens prognoser. Sysselsättning och den ekonomiska aktiviteten spås öka men viktigare för alla högbelånade är att Riksbankens bedömning av behovet av framtida räntehöjningar är något mildare än tidigare.

Även om läget i den svenska ekonomin för tillfället ser stabilt ut tar Riksbanken hänsyn till att tongångarna är betydligt mer dämpade i de viktigaste europeiska ekonomierna. Sverige som alltid i förlängningen ytterst beroende av hur våra största handelspartners utvecklas.

I omvärlden har bl.a. Spanien nyligen gått igenom ytterligare en runda med nedgraderingar från ratinginstituten och det är fortsatt oroligt på aktiemarknaderna.

Även om Sverige tycks stå starkt i nuläget kan således läget snabbt ändra sig. Skuldbergen som många länder byggt upp har gjort fortsatta offentliga stimulanser ohållbara vilket i förlängningen drabbar efterfrågan och därmed den svenska exporten negativt.

Sammantaget är dock dagens besked och framförallt den lite försiktiga prognosen över framtida ränteutveckling positiva nyheter för alla som har lånat pengar och känner oro över ränteutvecklingen.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)

Låna pengar

Mycket tyder nu på att det kan bli svårare att låna pengar – detta av flera anledningar.

1. Räntorna väntas stiga framöver vilket kommer att göra det dyrare för alla som vill låna och naturligtvis även för dom som redan har lån

2. Bankerna börjar bli försiktigare med sin utlåning, detta har märkts bl.a på utlåningen till bostadsköp där t.ex Swedbank nästan dragit sig ur marknaden av rädsla för ytterligare förluster.

Sammantaget, behöver man låna kan det vara tid att göra det nu – annars kan det bli försent.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Svårare att låna

Nu kan det bli svårare att låna pengar till bostadsköp. Enligt vad aftonbladet erfar funderar Finansinspektionen på att införa en maxgräns för utlåning till privatpersoner något som dessutom kan göra att priserna på bostäder faller.

Förslaget innebär att den som vill köpa sin bostad måste kunna betala en större del av köpet med egna pengar något som kan bli svårt för många eftersom priserna stigit mycket.

Bara diskussionen om regelförändringar har enligt vissa mäklare redan gett avtryck på bostadsmarknaden i form av färre spekulanter och försiktigare budgivning. Till detta ska läggas Riksbankens tydliga signaler om kommande räntehöjningar.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Det är lätt att låna

Det ska vara lätt att låna pengar och just nu är det lättare än någonsin. Orsaken till det är att bankerna sitter på mängder av kontanter som dom mer eller mindre är pressade att låna ut. Eftersom bankerna gör allt för att minimera sina risker föredrar dom att låna ut pengarna till privatpersoner som ju inte kan upphöra att existera på samma sätt som ett företag.

Riksbanker över hela världen gör sitt yttersta för att hålla ekonomierna under armarna, detta gör man bl.a med rekordlåga räntor och genom att låna ut stora belopp till bankerna mer eller mindre gratis.

Det finns många långivare som erbjuder lån direkt på nätet, mer om det läser du om på vår huvudsida. Dit kommer du genom att t.ex klicka på länken på sidan (låna pengar). Där hittar du många olika långivare och även lånemäklare (oberoende förmedlare av lån).

Tänk på att även om räntorna är låga för de flesta så avgörs den individuella räntan man får på betala för ett lån av många olika faktorer. Mest avgörande är vilken inkomst man har och om man äger sin egen bostad. Enkelt utryckt kan man säga att desto mer pengar man har desto billigare kan man låna mer pengar. Men vem har sagt att livet skulle vara rättvist?

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)