Avdrag lån

Alla räntor som man betalar på sina lån rapporteras in till Skatteverket normat behöver man inte göra det själv (mer än att kontrollera att uppgifterna stämmer). För räntekostnader upp till 100 000kr är avdragsrätten 30% (dvs. 30 000kr) och 21% därutöver. En förutsättning för att få tillbaka några pengar på skatten är givetvis att man har haft en inkomst som man skattat för.

Det är vanligt för par/sambos att dela på ränteutgifterna vid deklarationen, detta för att inte hamna över brytpunkten eller om en partner har låg inkomst.

Den ”rabatt” man får för att låna pengar ska naturligtvis tas med när man kalkylerar sina ränteutgifter.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Avdrag för ränteutgifter