Jämför räntor

Det kan vara svårt att i förväg uppskatta hur mycket det kommer att kostar för en person att låna pengar. De räntor som banker och andra långivare anger i reklamen är ofta den lägsta möjliga nivån och baseras på en fiktiv kund med högsta tänkbara kreditvärdighet eller betyg enligt de kriterier som långivarna värderar/rankar kunderna efter.

De allra flesta konsumenter som vill låna pengar får alltså betala högre räntor än de räntor som visas i olika jämförelser. Den viktigaste faktorn för att bestämma vilken ränta en ny kund kan erbjudas är den personliga ekonomin. Långivaren vill inte förlora pengar på affären och tittar först på den sökandes inkomster och möjligheter att sköta sina betalningar. Det är dock inte enbart den nuvarande situationen som spelar in, inkomster tidigare år och framförallt eventuella anmärkningar i kronofogdens register är också viktiga.

Det är inte bara den sökandes ekonomi som spelar in, även långivarens egen ekonomiska ställning på finansmarknaden har betydelse. Långivarna finansierar sin utlåning genom inlåning från banker eller genom att själva låna pengar på kreditmarknaden.

Genom att skaffa information om hur långivare resonerar och jämföra räntor går det att slipa argumenten och därmed minimera sina räntekostnader. Tänk på att långivarens kostnader för att starta ett nytt lån är lika oavsett om det är litet eller stort. Det är därför mer lönsamt att låna ut mer pengar till en och samma kund varför det ofta går bra att lösa andra lån och lägga om lånen till en och samma bank eller kreditinstitut.