Marknadsränta

Marknadsräntan är den ränta som kreditinstitutet/långivarenbetalar för att låna pengar på penningmarknaden. För de flesta blancolån har marknadsräntan en direkt påverkan på den ränta som låntagaren får betala.

Du kan själv enkelt få en överblick av hur mycket Sverige betalar för att låna pengar från din egen TV på SVT Text sida 233. Banker och andra kreditinstitut lånar lite dyrare och konsumenter betalar sedan en premie beroende på hur riskabelt ditt lån är för långivaren.

Marknadsräntan påverkas av Riksbankens reporänta och förväntningar om framtida räntor och inflation (för obligationer med längre löptider). Banker och andra kreditinstitut betalar lite högre ränta än staten när de behöver låna pengar. Hur mycket mer de (och i slutänden du som konsument) får betala beror bl.a. på deras egen kreditvärdighet.

Vad som är viktigast för en låntagare att tänka på är den framtida prisutvecklingen (inflationen). Riksbankens uppgift är att säkerställa värdet på våra pengar. Inflationen får inte överstiga 3% om året. Om Riksbanken tror att inflationen kan bli högre tvingas den att höja räntan för att på det sättet ”kyla ner” ekonomin. När räntan går upp får hushållen mindre kvar att spendera och man handlar då lite mindre. En lägre efterfrågan sänker inflationstrycket i ekonomin.

Riksbankens reporänta är just nu exceptionellt låg. Så låg kommer räntan naturligtvis inte att vara för all framtid. Om du lånar pengar i dag till en mycket låg ränta får du alltså vara beredd på att det med all sannolikhet blir dyrare i framtiden.