Konsumentkredit

När man lånar pengar som privatperson för att köpa varor, tjänster eller fastigheter regleras villkoren av konsumentkreditlagen. Lånevillkoren är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att långivaren/säljaren endast kan erbjuda villkor som står i överensstämmelse med konsumentkreditlagen eller är förmånligare än vad lagen kräver.

Konsumentkreditlagen reglerar lån mellan näringsidkare/kreditinstitut och privatpersoner. För krediter mellan företag gäller andra villkor. När överrenskommelse träffas om att köpa en vara på kredit måste avtalsvillkoren lämnas skriftligen, undantag finns dock (t.ex. om krediten är mindre än 1500kr).

Kreditgivaren skall göra en kreditprövning innan krediten beviljas, hänsyn skall tas till att krediten kan ha stor påverkan på den sökandes ekonomi och skall beviljas med hänsyn tagen till återbetalningsförmågan.

Om man behöver låna pengar för att köpa en produkt eller tjänst kan man också finansiera köpet med en vanlig blancokredit som kan beviljas av banken eller annat kreditinstitut.

Konsumtionslån online

Konsumtionslån är lån som vem som helst kan söka och som kan användas för vilken typ av konsumtion som helst. Konsumtionslån är en effektiv lösning om du får plötsliga utgifter som bilreparationer, elräkningar, maträkningar etc. och har ont om kontanter. Hur effektiva en budgetplan än må vara kommer det att finnas situationer där det behövs brådskande stöd för att täcka upp en del kostnader innan lönen kommer nästa gång.

Ett konsumtionslån kan hjälpa låntagaren att ta itu med de saker som måste betalas. Låntagaren kan ofta välja själv hur lång tid lånet ska löpa på och hos vissa långivare kan konsumtionslånet amorteras med valfria belopp.

Snabba transaktioner

Den mest största fördelen med ett konsumtionalån är den snabba hanteringsprocessen. I de flesta fallen får en låntagare pengarna på kontot eller via utbetalningsavi redan inom några dagar.

Bekvämt och konfidentiellt

En annan stor fördel med ett vanligt konsumtionslån är den bekväma och konfidentiell transaktionsprocessen. Utan alla tråkiga och ofta onödiga formaliteter tar ansökningsblanketten knappast mer än några minuter att fylla. Eftersom uppgifterna för transaktionen överförs med hjälp av senaste krypteringsteknik, är denna process säker och tillförlitligt.